KLYS regionala tendensrapport 2018

KLYS regionala årsrapport 2018 är en konstnärspolitisk översikt och analys av de åtta regionala kulturplaner som kom på remiss och beslutades 2018, för att börja gälla från januari 2019. Analysen bygger på några av KLYS kärnfrågor, bl a professionella kulturskapares villkor, avtal och ersättningsnivåer, det regionala samrådsarbetet med professionella kulturskapare och förutsättningarna för regionernas kulturella infrastruktur. Rapporten är sammanställd av KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman.

-Tendensen med ett starkare generellt konstnärspolitiskt fokus i kulturplanerna har vi sett de senaste 2-3 åren, säger Carl Liungman. I flera av årets åtta planer prioriteras bättre villkor för de professionella kulturskaparna i den regionala kulturpolitiken. Vi ser också att regioner och landsting mer formaliserat tar in synpunkter från professionella kulturskapare som är verksamma i länen. KLYS särskilda arbete med sin Samrådsguide för att främja dialoger med kulturskapare i regionerna har gett goda resultat.

-En utveckling vi tror är viktigt att ha ögonen på är risken för en ökad polarisering i regionerna mellan det ideellt drivna och det professionella kulturlivet. Kulturplanerna lyfter allt mer medborgarperspektiv, deltagarkultur och föreningsliv. Detta är självklart positivt, men de professionella kulturskaparna kommer alltid att vara en förutsättning för att kunna upprätthålla konstens egenvärde och kvalitet i kulturlivet. I den regionala kulturutvecklingen är det särskilt viktigt med en god samverkan mellan olika nivåer och aktörer.

Carl Liungman vill framhålla att de flesta av årets åtta kulturplaner ger mycket positiva signaler för framtiden, när det gäller konstens egenvärde, kulturskaparnas roll och villkoren för att kunna bo, verka och utvecklas i sitt konstnärliga yrke både lokalt och regionalt.

Ta del av 2018 års tendensrapport

På bild: Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska sekreterare

Foto: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram