Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Förslaget till ny upphovsrättslag missar målet!

Statement from the Swedish organization KLYS on the situation in Ukraine

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

Stärk upphovsrätten för kulturskapare! Del 1 i KLYS valprogram

KLYS svar om kulturens återstart

KLYS lanserar valprogram med lösningar för ett starkt kulturliv