KLYS uppmaning till nya kulturministern

Upprop till nya regeringen: Svensk kulturexport fungerar inte utan kulturråden

Vi som lever i ett fritt land får inte vara tysta

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

Tillsammans för ett starkt kulturliv på demokratisk grund?

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026