Seminarium om upphovsrätt på Bokmässan

Formgivningen av KLYS valprogram nominerat till pris

Bättre social trygghet för frilansare

Givande nordiskt möte i Helsingfors

Se våra seminarier från Almedalen i efterhand!

KLYS om Region Östergötlands förslag till kulturplan för 2024-2027

Region Västerbotten inför kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell

Förslag om social trygghet stärker kulturen i grunden

KLYS på IFCCD:s sjunde kongress i Paris

KLYS om VGR:s förslag till kulturstrategi och kulturplan för 2024-2027