KLYS kommenterar regeringens budget för 2022

KLYS möter: Per Kornhall – ordförande Läromedelsförfattarna

Kulturskaparna lyfts fram i Värmlands nya kulturplan

Webbinarium: Hur ska upphovsrätten moderniseras?

KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

Webbinarium: Fritt Fall – om kulturarbetares tillgång till krisstöd under pandemin

Karin Inde är KLYS nya ordförande

Webbinarium: Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin

Marika B Lagercrantz summerar sina år som ordförande för KLYS