KLYS ordförande fördömer kriget i Ukraina i tal utanför Ryska Ambassaden

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

Främja konstnärlig frihet och oberoende medier! Del 4 i KLYS valprogram

Programsläpp för KLYS konstnärspolitiska konferens Kulturens växtkraft

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram