Välkommen till KLYS seminarium på årets Folk och Kultur

Välkommen Anna – projektanställd på KLYS

Mer konstnärspolitik i regionala kulturplaner

Använd upphovsrättsdirektivets potential för återstarten av kulturen!

Förslag på krav om vaccinationsbevis för offentliga tillställningar

Karin Inde – KLYS nya ordförande

Seminarium om kulturens återstart

Ny utredning om social trygghet för frilansare

Stärkt upphovsrätt för kulturskapare föreslås

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen