Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Vad betyder det egentligen att skapa fritt?

KLYS tillstyrker förlängning av a-kasselättnader

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

Välkommen Sara – vikarierande koordinator på KLYS

God Jul och Gott Nytt År!

KLYS om utredningen Kreativa Sverige

Historiskt beslut idag om stärkt upphovsrätt

KLYS möte med nya kulturministern

Konsten att delta söker mentorer