Se KLYS och Ideell kulturallians seminarium på Folk och Kultur i efterhand

Under 2023 års upplaga av Folk och Kultur anordnade KLYS och Ideell kulturallians seminariet ”Att bygga kulturliv i en samverkansmodell”, inom ramen för Koalition för kulturdebatt. Nu kan du se seminariet i efterhand här.

Samtalet tog avstamp i den pågående utredningen om kultursamverkansmodellen och panelen diskuterade bland annat demokratiska processer för det fria kulturlivet inom modellen. Hur ser det ut för det fria kulturlivet i olika delar av landet när det gäller kulturskapares och kulturarrangörers villkor och dialoger med regionala kulturförvaltningar och regionalpolitiken? Hur ser samverkan ut i praktiken mellan förvaltningar, kulturinstitutioner och andra kulturaktörer? Lever regionerna upp till det dialogarbete med civilsamhället och det professionella kulturlivet som modellens förordning kräver?

Medverkande:
Sara Edström – konstnär, ordf. Konstnärernas Riksorganisation
Conny Brännberg (KD) – vice ordf. SKR:s beredning för kultur och fritid, fd. ordf. kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Mursal Isa (MP) – konsult, föreläsare, fd ordförande Kultur- och Bildningsnämnden Region Dalarna
Vanessa Labañino – House of Possibilitas Hisings Backa, fd. ordf. MAIS och Musikcentrum Riks
Maria Tsakiris – tf. kulturchef Region Skåne

Samtalsledare:
Karin Inde – ordf. KLYS
Calle Nathanson – ordf. Ideell Kulturallians

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund