KLYS om Östergötlands Kulturplan

KLYS ser mycket positivt på Region Östergötlands remissförslag till kulturplan för perioden 2020-2023. Det här är en ambitiös kulturplan som är klar och tydlig, välstrukturerad och ovanligt starkt inriktad på konstnärspolitik.

Denna kulturplan hör till de bättre KLYS läst genom åren när det gäller hur de professionella kulturskaparna lyfts fram i den regionala kulturella infrastrukturen. KLYS sätter stort värde på att främjande av konstnärlig utveckling, kvalitet och kulturell infrastruktur är några av huvudprioriteringarna för regionens kulturpolitik under planperioden, och att Östergötlands plan är tydlig med vikten av grundläggande förutsättningar för yrkesverksamma kulturskapare, som till exempel ersättningar, armlängds avstånd, upphovsrätt, konstens egenvärde och kulturell mångfald.

KLYS saknar dock överlag i planen tillräckligt tydligt formulerade åtaganden för planperioden. Självklart är det underförstått att regionen kopplar planen till årliga, mer konkreta aktivitetsplaner, men en kulturplan bör undvika alltför abstrakta och svårmätbara utvecklingspunkter för att inte fastna i det visionära. Med många övergripande och ambitiösa mål på alla olika nivåer tar vissa mål nästan  ut varandra, vilket gör att få saker verkligen sticker ut i sak i denna kulturplan.

KLYS värdesätter regionens transparens kring sitt dialogarbete med kulturlivet, men ser gärna att Region Östergötland återinrättar en konstområdesövergripande referensgrupp för det professionella kulturlivet, som samlat kan fungera som en formell expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet med och kring kulturplaner och årliga handlingsplaner.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund