KLYS om Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig över Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026. Vi välkomnar planens tydlighet kring konstnärspolitiska perspektiv och hur professionella kulturskapare och deras ekonomiska villkor lyfts fram. KLYS ser nu ett behov av att regionen inrättar ett kulturskaparsamråd som bland annat kan följa upp vad regionen gör av sina konstnärspolitiska ambitioner under kommande planperiod.

Gävleborgs kulturplan är mycket kompetent upplagd och formulerad med ett förtjänstfullt fokus på bl a konstens och kulturens egenvärde, konstnärlig frihet, yttrandefrihet och armlängds avståndsprincipen, samt en betoning av kulturskaparnas viktiga roll i kulturlivet. KLYS förvånas dock över att särskilda avsnitt om kulturella och kreativa näringar samt digitalisering helt saknas i planen, liksom att skrivningarna är bristfälliga gällande bland annat kompetensutveckling för kulturskapare, konstnärsresidens och kartläggningar av kulturlivets verksamheter på olika nivåer.

KLYS ser i övrigt ett generellt behov av att regionen, liksom flera andra regioner i landet har gjort, inrättar ett formaliserat konstområdesövergripande samråd med kulturskapare, vilket kan fungera som en expertgrupp som bland annat kan följa upp vad regionen gör av sina konstnärspolitiska ambitioner under kommande planperiod rent konkret.

Läs remissyttrandet

Foto: Pexels

Relaterade artiklar

Se KLYS och Ideell kulturallians seminarium på Folk och Kultur i efterhand

Kulturskaparna lyfts fram mer i regionala kulturplaner

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!