Mångfacetterad och ambitiös kulturplan

Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för perioden 2019-2021 är mångfacetterad och ambitiös. KLYS ser mycket positivt på att planen särskilt lyfter konstnärspolitiska perspektiv inom den regionala kulturpolitiken, och har som utvecklingsområde för planperioden att främja förutsättningarna för det professionella kulturlivet och kulturskaparna i länet. Vi ser gärna att regionen stärker dialogarbetet med länets yrkesverksamma kulturskapare inom samtliga konstområden, och hoppas att regionen överväger att inrätta ett konstområdesövergripande kulturskaparråd enligt KLYS-modell.

Läs remissvaret

Relaterade artiklar

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026