Ambitiös och i många delar tillfredsställande kulturplan

KLYS värdesätter att Region Västernorrland sedan länge har en formaliserad, konstområdesövergripande dialog med länets professionella kulturskapare. Regionen är transparent med samrådsarbetet i förslaget till ny kulturplan för 2019-2022.

”Planen har ett ambitiöst anslag och vi finner många av delarna tillfredsställande” säger Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska sekreterare. Vi saknar dock ett tydligare och mer konsekvent konstnärspolitiskt grepp för planperioden i sakfrågor för att stärka kulturskapares villkor, såväl utanför som inom de regionala konstnärliga verksamheterna.  KLYS efterlyser mer i planen om hur konstnärliga och instrumentella perspektiv ska balanseras för att garantera långsiktighet i de kultur- och konstnärspolitiska satsningarna, och i samverkan mellan kulturen och andra samhällsområden i regionen.

Det är positivt hur man i planen sätter den kommunala och regionala kulturutvecklingen i både nationella och internationella perspektiv. KLYS vill understryka vikten av tydligare gränsdragningar i planen mellan det professionella, ideella och amatörkulturen. Vi önskar också se redogörelser i planen för det konstnärliga kvalitetsbegreppet och kopplingen till det nationella kulturpolitiska målet om att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

Läs yttrandet

På fotot: Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska sekreterare

Fotograf: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram