Se våra seminarier från Almedalen i efterhand!

Förslag om social trygghet stärker kulturen i grunden

Angående Kulturanalys rapport om kulturarbetsmarknadens återhämtning

KLYS i Almedalen

Läs KLYS senaste medlemsbrev!

KLYS tillstyrker förlängning av a-kasselättnader

KLYS om utredningen Kreativa Sverige

Filmer och bilder från KLYS konferens!

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten

KLYS i Almedalen