Säkra den sociala tryggheten för alla kulturskapare! Del 2 i KLYS valprogram 

Ny utredning om social trygghet för frilansare

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

Låt egenföretagare ta del av arbetsmarknadsutbildningar

Webbinarium: Fritt Fall – om kulturarbetares tillgång till krisstöd under pandemin

Webbinarium: Fritt fall – om trygghetssystemen för kulturarbetare under pandemin

Resultat av KLYS enkät om sjukpenning

Utveckla och förverkliga förslagen i regeringens konstnärspolitiska skrivelse!

KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

KLYS enkät om sjukpenning och Försäkringskassan