Evelina Freiman

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

KLYS har yttrat sig över Socialdepartementets promemoria ”Karensavdrag – en mer rättvis självrisk”. KLYS välkomnar promemorians förslag om en mer flexibel och rättvis karensavdragslösning. Vi konstaterar att förslaget är en anpassning till att arbetsmarknaden generellt går mot alltmer oregelbundna anställnings- och arbetstidsmönster. Såvitt KLYS kan bedöma är förslaget därför gynnsamt även för KLYS yrkesgrupper, som …

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk Läs mer »

Journalistpodden sänder från Almedalen

Missade du KLYS semiarium i Almedalen? Nu kan du lyssna på den via Journalistpodden som var på plats och sände. Seminarium: Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med? Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det …

Journalistpodden sänder från Almedalen Läs mer »

Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv

En delegation från KLYS träffade i onsdags justitiedepartementets förhandlare om EU:s s k DSM-direktiv (Digital Single Market Directive). KLYS framförde att direktivet bör ges ett starkare kulturskaparfokus, bl a genom att begränsa antalet inskränkningar, värna den nordiska avtalslicens-modellen och skärpa reglerna kring transparens, omförhandling av avtal och möjligheten för upphovspersoner och utövare att få rimliga …

Möte med regeringen om EU:s upphovsrättsdirektiv Läs mer »

En inkluderande kulturskola på egen grund

KLYS har yttrat sig över Kulturdepartementets betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. Läs hela KLYS yttrande här. Det är en av KLYS målsättningar att barn och unga i större utsträckning ska få möta professionell kultur, såväl utanför som inom skolsystemet. Kulturskolan ska stå öppen för alla barn och unga och inte vara beroende av föräldrars …

En inkluderande kulturskola på egen grund Läs mer »

KLYS konstnärspolitiska prioriteringar

KLYS har givit sina prioriteringar och förslag till den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, som har i uppdrag att se över de statliga insatserna och villkoren för konstnärligt yrkesverksamma och föreslå eventuella förändringar i enlighet med nuvarande förutsättningar och behov. Att stärka kulturskapares villkor är en komplex fråga och kan inte lösas genom några få satsningar inom …

KLYS konstnärspolitiska prioriteringar Läs mer »

Ny rapport bekräftar behov av kraftfull konstnärspolitik

Pressmeddelande Idag presenterar Konstnärsnämnden en ny rapport om Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation. Rapporten omfattar konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, teater och ord. KLYS företräder de yrkesverksamma kulturskaparna inom dessa områden och fanns på plats för att kommentera rapporten vid offentliggörandet. Konstnärsnämndens rapport bygger på uppgifter om 29 000 konstnärer ur SCB:s …

Ny rapport bekräftar behov av kraftfull konstnärspolitik Läs mer »

Arkiv pressmeddelanden 2011-2016

Här hittar du KLYS tidigare pressmeddelanden från 2011-2016. Senare pressmeddelanden publiceras separat. Konstärspolitiken stärks i regionerna (2016-12-09) KLYS uppmanar: Stoppa de slavliknande kontrakten för Idol-artisterna! (2016-11-21) Äntligen lyfter regeringen kulturskapares villkor (2016-11-17) Ge kulturen en tydlig plats i nya storregioner (2016-10-13) Budgetpropositionen: KLYS efterlyser fler konstnärspolitiska satsningar (2016-09-20) KLYS träffar Finansdepartementet om rätt till avdrag …

Arkiv pressmeddelanden 2011-2016 Läs mer »

Prata om villkoren!

Den 9 februari 2016 arrangerade KLYS konferensen ”Prata om villkoren!”  i Gävle Konserthus om konstnärspolitikens ställning i Sverige i ljuset av kulturpolitikens regionalisering. De medverkande på scenen diskuterade bland annat hur konstnärspolitiken definieras idag. Om staten har abdikerat från det konstnärspolitiska ansvaret i takt med regionaliseringen av kulturpolitiken och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan den statliga, regionala och kommunala nivån när …

Prata om villkoren! Läs mer »