Evelina Freiman

Region Blekinges kulturplan

KLYS ser mycket positivt på Region Blekinges förslag till ny kulturplan för 2018-2020. Läs hela KLYS yttrande här. Vi välkomnar att regionen så tydligt utgår från kulturens egenvärde och prioriterar de professionella kulturskaparna i den kulturella infrastrukturen, inom i stort sett alla konstområden och kulturverksamheter. Kulturplanen känns lättillgänglig för läsaren med ett överskådligt och pedagogiskt …

Region Blekinges kulturplan Läs mer »

KLYS på Bokmässan

Kreatören vs. Socialförsäkringarna KLYS gästar Svenska Tecknares monter på Bokmässan för ett samtal mellan Svenska Tecknares förbundsdirektör Sofia Jerneck och Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS, om frilansarnas sociala (o)trygghet inom den kreativa sektorn: Vad görs av branschen för att stärka de statliga skyddsnäten som drabbar verksamma i kreativa yrken? Och vad gör politiken för att bidra till en …

KLYS på Bokmässan Läs mer »

Kliv framåt i budgeten för landets kulturskapare

Pressmeddelande Regeringens budget för 2018 presenterades i sin helhet idag, och innebär en ökning med 745 miljoner inom kulturdepartementets utgiftsområde. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten ökar från 0,79 % till 0,84 %. En del kultursatsningar har redan presenterats, såsom ytterligare 115 miljoner till den fria konsten. Det är en unik konstnärspolitisk satsning som KLYS …

Kliv framåt i budgeten för landets kulturskapare Läs mer »

Glädjande besked för kulturskapare!

Idag presenterar regeringen en välbehövlig kultur- och konstnärspolitisk satsning som kommer att ingå i budgetpropositionen för 2018. Satsningen handlar om en höjning om 115 miljoner kr av anslagen till bl a fria grupper, bild- och formkonsten, visningsersättning och konstnärsstipendier via Konstnärsnämnden och Författarfonden. KLYS, som utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare, välkomnar dessa …

Glädjande besked för kulturskapare! Läs mer »

Norrbottens läns kulturplan

KLYS har i dagarna yttrat sig över Region Norrbottens kulturplan för 2018-2021. Läs hela KLYS yttrande över kulturplanen. Det bestående intrycket av Region Norrbottens förslag till ny kulturplan är att planen är omfattande, ambitiös och välskriven. KLYS sätter stort värde på att de yrkesverksamma kulturskaparnas perspektiv och villkor i regionen lyfts genomgående och tydligt, och …

Norrbottens läns kulturplan Läs mer »

Seminarium på Kulturhuset i Stockholm

Seminarium på Kulturhuset i Stockholm 25/9 Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om samverkan för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn. Kultursektorn fortsätter att vara starkt segregerad trots flera insatser sedan mångkulturåret 2006. Flera rapporter genom åren vittnar om svårigheter för utlandsfödda att ta sig in i det svenska kulturlivet. ”Hur kan utrikesfödda kulturskapares …

Seminarium på Kulturhuset i Stockholm Läs mer »

Kronobergs läns kulturplan

KLYS har svarat på Kronobergs läns regionala kulturplan för 2018-2020. Läs hela KLYS yttrande över kulturplanen här. Vi välkomnar flera av de aviserade prioriteringarna inom de olika verksamhetsområdena såsom främjande av MU-avtalet och skäliga ersättningar för författare, men efterlyser mer problematisering och faktaunderbyggande kring förslagen, samt hur kulturpolitiken relaterar till den regionala utvecklingsplanen och andra …

Kronobergs läns kulturplan Läs mer »

Region Jönköpings läns kulturplan

KLYS har svarat på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2018-2020. Här kan du läsa hela KLYS yttrande över kulturplanen. Kulturplanen är jämförelsevis kortfattad, men i både ett kultur- och konstnärspolitiskt perspektiv har den ett ambitiöst och positivt anslag med en hel del fokus på professionell kultur och villkor för yrkesverksamma kulturskapare. Vi …

Region Jönköpings läns kulturplan Läs mer »

KLYS möter: Olof Lavesson

KLYS möter: Olof Lavesson! Olof Lavesson (m) är riksdagsledamot från Malmö stad och har en bakgrund i kulturpolitiken, såväl på kommunal- som riksdagsnivå. Han var ledamot i kulturutskottet under perioden 2006-2010 och i näringsutskottet 2010-2014. 2015 utsågs han till ordförande för kulturutskottet. Vad är aktuellt för dig och ditt parti just nu? Just nu håller vi på …

KLYS möter: Olof Lavesson Läs mer »

Oroande neddragningar i konstnärlig produktion

KLYS följer med oro utvecklingen i landet mot allt större nedskärningar i kulturinstitutioners egen konstnärliga verksamhet. Det senaste exemplet är det förslag till dramatiska förändringar i Borås Stadsteaters egenproduktion, som presenterades i Borås kulturnämnd den 24 augusti. Förslaget handlar om att halvera det lokala teaterutbudet, till förmån för gästspel. En fungerande kulturell infrastruktur över hela …

Oroande neddragningar i konstnärlig produktion Läs mer »