Evelina Freiman

KLYS söker vikarierande koordinator

KLYS utgör en samlad röst för Sveriges kulturskapare och företräder genom sina fjorton medlemsorganisationer ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i landet. Vår främsta uppgift är att förbättra kulturskapares sociala och ekonomiska villkor. Eftersom vår koordinator går på föräldraledighet söker vi nu en vikarie under 12 månader eller längre. Du som söker ska trivas som koordinator …

KLYS söker vikarierande koordinator Läs mer »

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

I fredags lämnade KLYS och Copyswede in sitt gemensamma yttrande över förslaget till reformerat system för privatkopieringsersättningen SOU 2022:20. Ersättningssystemet för privatkopiering infördes i Sverige 1999 som en kompensation för den omfattande privatkopiering som sker av kulturskapares verk och prestationer. Privatkopieringsersättningens ramar anges i ett EU-direktiv från 2001. Ersättningen har under åren haft stor betydelse …

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen Läs mer »

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS övergripande intryck av Region Västernorrlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026 är positivt, även om det är en av de kortaste planer som vi har läst. Vi finner en generellt god kompetens hos regionen med insikter kring flera konstnärspolitiska perspektiv. Vi efterlyser dock mer konkretion i fråga om vad regionen behöver utveckla och tydligare …

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026 Läs mer »

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS övergripande intryck av Norrbottens kulturplan för 2023-2026 är positivt. Planen är grundligt genomförd och i det mesta välförankrad i den verklighet som råder för professionella kulturskapare. Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska strateg, ser en föredömlig konstnärspolitisk tydlighet i Norrbottens plan om sådant som principen om armlängds avstånd, kulturens egenvärde och konstnärlig kvalitet: Det märks att …

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026 Läs mer »

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten

Nordiska konstnärsrådet kräver att Nordiska ministerrådets kulturbudget återställs och förstärks. Det nordiska konstnärsrådet utgörs av de nationella konstnärsråden i de nordiska länderna – KLYS, BIL, Forum Artis, Danskt Konstnärråd, Kunstnernettverket och Samisk Kunstner-förbund – som tillsammans representerar nästan 100 000 yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden i Norden. Vi arbetar alla för att främja yrkesverksamma kulturskapares …

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten Läs mer »

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS har yttrat sig över remissen av Region Dalarnas kultur- och bildningsplan för perioden 2023-2026. Dalarna presenterar en konstnärspolitiskt relativt ambitiös plan, där konstområdena ges stort utrymme. Professionella kulturskapare och kulturella och kreativa näringar lyfts fram tydligt. Att stärka konstnärlig frihet prioriteras särskilt för planperioden. Dock efterlyser vi mer om hur detta är tänkt att …

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026 Läs mer »

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

KLYS ser positivt på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2023-2025. Det är kompetent och informativt skrivet, dock bitvis kortfattat. Vi värdesätter hur regionen framhäver konstnärspolitiska sakfrågor, och hur professionella kulturskapares villkor kopplas till övergripande utvecklingsfrågor för kulturen i länet. Det finns en skärpa i de flesta av planens skrivningar om kulturell infrastruktur …

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025 Läs mer »

KLYS i Almedalen

Äntligen är det dags att ses i Almedalen igen efter den två år långa pandemin! KLYS finns såklart på plats och arrangerar både seminarier och kulturskaparmingel. Hoppas vi ses! Är det kulturella kretsloppet hotat? Arrangörer: KLYS och Ideell kulturallians Tid och plats: Måndag 4 juli, kl. 15.00-15.45, Bredgatan 10, Länsteatern, ”Kultur i Almedalen” Samtal mellan …

KLYS i Almedalen Läs mer »