Sara Karkkonen

KLYS tillstyrker förlängning av a-kasselättnader

I ett förslag från arbetsmarknadsdepartementet föreslår regeringen möjlighet till förlängning av de lättnader i arbetslöshetsförsäkringen som infördes under pandemin. Det gäller bland annat de lättnader som innebär att företagare ska kunna vilandeförklara sitt företag och få arbetslöshetsersättning oftare än fem år, det vill säga ett undantag från den så kallade femårsregeln. KLYS har lämnat yttrande …

KLYS tillstyrker förlängning av a-kasselättnader Läs mer »

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur!

Inom ramen för nätverket Koalition för kulturdebatt arrangerar KLYS panelsamtalet ”Att bygga kulturliv i en samverkansmodell” på årets Folk och Kultur i Eskilstuna! Seminariet är en del av ett längre scenprogram bestående av tre samtal som anordnas av organisationerna i Koalition för kulturdebatt, där KLYS ingår. Samtalet tar avstamp i den pågående utredningen om kultursamverkansmodellen …

Välkommen till panelsamtal på Folk och Kultur! Läs mer »

Välkommen Sara – vikarierande koordinator på KLYS

Sara Karkkonen är från årsskiftet anställd som vikarierande koordinator under 2023. Sara kommer närmast från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där hon de senaste åren har arbetat som utbildningshandläggare med fokus på högskolans kvalitetssystem. Hon är utbildad jazzmusiker och är verksam som pianist framför allt inom jazz- och popgenren. Sara har även studerat genusvetenskap och projektledning, …

Välkommen Sara – vikarierande koordinator på KLYS Läs mer »