Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

Stärk kultur- och konstnärspolitiken på såväl nationell, regional och kommunal nivå! Del 3 i KLYS valprogram

KLYS om Region Västmanlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026

Varmt välkommen till KLYS konstnärspolitiska konferens 26/4

KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

Mer konstnärspolitik i regionala kulturplaner

KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen