KLYS förslag till kommunala krisåtgärder

KLYS om Region Skånes kulturplan

Debattartikel i Dagens Samhälle

Förslag till regionalt krispaket

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör

KLYS på Folk och Kultur

KLYS regionala tendensrapport 2019

KLYS konstnärspolitiska konferens i Malmö 13 november 2019

KLYS om Östergötlands Kulturplan

KLYS om Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan