Evelina Freiman

KLYS uppmaning till nya kulturministern

Parisa Liljestrand, fortsätt stärka kulturskapares villkor! En stark och fri konst och kultur förutsätter goda villkor för yrkesverksamma kulturskapare. På senare år har viktiga utredningar tillsatts och initiativ tagits som innebär reformer vi i  kulturlivet länge efterfrågat. KLYS ser fram emot att tillsammans med dig och den nya regeringen fortsätta detta arbete framåt och hänvisar …

KLYS uppmaning till nya kulturministern Läs mer »

Upprop till nya regeringen: Svensk kulturexport fungerar inte utan kulturråden

Larmrapporterna om hotet mot de svenska kulturrådens ställning måste tas på allvar. Deras betydelse som stigfinnare för svensk kultur utomlands går inte att överskatta – och deras arbete är lönsamt, skriver tolv företrädare för svenska kulturskapare. Hela debattartikeln som publicerades i Dagens Nyheter den 10 oktober läser du här (artikeln är endast tillgänglig för prenumeranter). …

Upprop till nya regeringen: Svensk kulturexport fungerar inte utan kulturråden Läs mer »

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen

I fredags lämnade KLYS och Copyswede in sitt gemensamma yttrande över förslaget till reformerat system för privatkopieringsersättningen SOU 2022:20. Ersättningssystemet för privatkopiering infördes i Sverige 1999 som en kompensation för den omfattande privatkopiering som sker av kulturskapares verk och prestationer. Privatkopieringsersättningens ramar anges i ett EU-direktiv från 2001. Ersättningen har under åren haft stor betydelse …

KLYS om förändringarna i privatkopieringsersättningen Läs mer »

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS övergripande intryck av Region Västernorrlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026 är positivt, även om det är en av de kortaste planer som vi har läst. Vi finner en generellt god kompetens hos regionen med insikter kring flera konstnärspolitiska perspektiv. Vi efterlyser dock mer konkretion i fråga om vad regionen behöver utveckla och tydligare …

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026 Läs mer »

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS övergripande intryck av Norrbottens kulturplan för 2023-2026 är positivt. Planen är grundligt genomförd och i det mesta välförankrad i den verklighet som råder för professionella kulturskapare. Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska strateg, ser en föredömlig konstnärspolitisk tydlighet i Norrbottens plan om sådant som principen om armlängds avstånd, kulturens egenvärde och konstnärlig kvalitet: Det märks att …

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026 Läs mer »

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten

Nordiska konstnärsrådet kräver att Nordiska ministerrådets kulturbudget återställs och förstärks. Det nordiska konstnärsrådet utgörs av de nationella konstnärsråden i de nordiska länderna – KLYS, BIL, Forum Artis, Danskt Konstnärråd, Kunstnernettverket och Samisk Kunstner-förbund – som tillsammans representerar nästan 100 000 yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden i Norden. Vi arbetar alla för att främja yrkesverksamma kulturskapares …

Återställ och stärk den nordiska kulturbudgeten Läs mer »

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS har yttrat sig över remissen av Region Dalarnas kultur- och bildningsplan för perioden 2023-2026. Dalarna presenterar en konstnärspolitiskt relativt ambitiös plan, där konstområdena ges stort utrymme. Professionella kulturskapare och kulturella och kreativa näringar lyfts fram tydligt. Att stärka konstnärlig frihet prioriteras särskilt för planperioden. Dock efterlyser vi mer om hur detta är tänkt att …

KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026 Läs mer »