Evelina Freiman

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025

KLYS ser positivt på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2023-2025. Det är kompetent och informativt skrivet, dock bitvis kortfattat. Vi värdesätter hur regionen framhäver konstnärspolitiska sakfrågor, och hur professionella kulturskapares villkor kopplas till övergripande utvecklingsfrågor för kulturen i länet. Det finns en skärpa i de flesta av planens skrivningar om kulturell infrastruktur …

KLYS om Region Jönköpings läns kulturplan för 2023-2025 Läs mer »

KLYS i Almedalen

Äntligen är det dags att ses i Almedalen igen efter den två år långa pandemin! KLYS finns såklart på plats och arrangerar både seminarier och kulturskaparmingel. Hoppas vi ses! Är det kulturella kretsloppet hotat? Arrangörer: KLYS och Ideell kulturallians Tid och plats: Måndag 4 juli, kl. 15.00-15.45, Bredgatan 10, Länsteatern, ”Kultur i Almedalen” Samtal mellan …

KLYS i Almedalen Läs mer »

KLYS om Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig över Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026. Vi välkomnar planens tydlighet kring konstnärspolitiska perspektiv och hur professionella kulturskapare och deras ekonomiska villkor lyfts fram. KLYS ser nu ett behov av att regionen inrättar ett kulturskaparsamråd som bland annat kan följa upp vad regionen gör av sina konstnärspolitiska ambitioner under …

KLYS om Region Gävleborgs förslag till ny kulturplan för 2023-2026 Läs mer »

Bättre social trygghet för egenföretagare

KLYS har lämnat yttrande över utredningen SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare, där det bland annat föreslås enklare och bättre regler för enskilda näringsidkare att få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknad. KLYS har länge påtalat svårigheterna för kulturskapare med enskild firma att få en rimlig SGI och välkomnar därför utredningens huvudförslag. Utredningen gör också …

Bättre social trygghet för egenföretagare Läs mer »

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet

Datum och tid: 24 maj 2022, kl. 9.30–11.40.Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 och på Arena Idés Facebooksida.Anmälan: Fysiskt eller digitalt Den 24 maj arrangerar Koalition för kulturdebatt där KLYS ingår två kulturseminarier inför valet: Seminarium 1: Framtidens regionala kulturpolitik – en paneldiskussion Seminarium 2: Kulturens roll i lokalsamhället – Den ideella sektorns betydelse för kulturlivet För mer information …

Seminarium: Kulturpolitiken inför valet Läs mer »

KLYS ordförande fördömer kriget i Ukraina i tal utanför Ryska Ambassaden

KLYS ordförande Karin Inde är den 11 maj kl. 12.30 en av talarna vid onsdagsmanifestationen Mot Putins krig. Övriga talare den dagen är: Stefan Löfven, f.d. statsminister, Lisa Nåbo, ordf. SSU, Kerstin Lundgren, 3e vice talman i Riksdagen och utrikespolitisk talesperson (C), Josefin Malmqvist, riksdagsledamot (M) och ordf. Moderatkvinnorna, Elisabeth Åsbrink, författare och f.d. ordf. …

KLYS ordförande fördömer kriget i Ukraina i tal utanför Ryska Ambassaden Läs mer »

Kulturens växtkraft – följ konferensen live!

Varmt välkomna till årets viktigaste konstnärspolitiska konferens! Kulturens växtkraft äger rum idag på Moderna Museet i Stockholm. Du som inte har möjlighet att vara där fysiskt kan följa konferensen digitalt från denna länk, med start 10:15 och slut 17:00.  https://youtu.be/garwE0-Br60

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026

Region Sörmlands förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2026 är i KLYS ögon relativt svårbedömd, eftersom regionen aviserar att den fleråriga planen nu ska vara mer övergripande och strategiskt inriktad än redogörande för kulturverksamheterna, vilka i stället kommer att beskrivas närmare i årliga aktivitetsplaner. Det är en välformulerad kulturplan, men den är tunn och det …

KLYS om Region Sörmlands förslag till ny kulturplan 2023-2026 Läs mer »

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med sina fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin. Under åtta veckor framöver presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar …

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram Läs mer »